Menu

 

Notka biograficzna budynku Notka biograficzna budynku

Notka biograficzna budynku

Budowa

W 1923 r., dzięki staraniom Zarządu Miasta, zorganizowano w Skarżysku Kasę Chorych (Ubezpieczalnię Społeczną), obejmującą zasięgiem działania miasto i okolice. Początkowo jej siedzibę umieszczono w domu przy ul. Nowej (Staszica), a następnie w kamienicy na rogu ulic Limanowskiego i Przechodniej. W latach 1928-29 na rogu ul. Chłodnej i Iłżeckiej, rozpoczęto, według projektu Wacława Krzyżanowskiego, budowę obszernego gmachu dla tej Kasy.

Otwarcie

Jednakże wybudowany gmach w dwudziestoleciu międzywojennym służył nie tylko służbie zdrowia. W sprawozdaniu z działalności Ubezpieczalni Społecznej w Radomiu za rok 1936 napisano:
Nieruchomość w Skarżysku-Kamiennej przy ul.Piłsudskiego składała się z domu 3 piętrowego i budynków gospodarczych. Budowa rozpoczęta przez Zarząd b. Kasy Chorych pow. koneckiego miał służyć na pomieszczenie przychodni, apteki, biur a częściowo szpitala. W dn. 1 stycznia 1936 roku b. Kasa Chorych przejęła budynek tylko w części wykończony na parterze, Ip. i IIp. Ponieważ budynek nie nadawał się na szpital, za zgodą Władz Nadzorczych postanowiono przerobić nie wykończone piętra na prywatne biura. W roku 1936 wykończono IIp. i wydzierżawiono Zarządowi Miejskiemu w Skarżysku. W roku 1937 wykończono IIIp. i wydzierżawiono w całości Sądowi Grodzkiemu.

Funkcjonowanie

W dalszym ciągu w/w sprawozdania: Na parterze i Ip. znajdują pomieszczenie przychodnie specjalistyczne, gabinet światło-leczniczy, biura administracji, gabinet rentgenowski T-wa Przeciwgruźliczego, Apteka. Przychodnia Przeciwgruźlicza posiada aparat Rentgena i zorganizowana jest dobrze. Mamy również informację o przychodni przeciwwenerycznej: Przychodnia została otwarta 11 sierpnia 1936 roku. Kierownikiem Przychodni mianowany został wenerolog. Kierownik przychodni ma do pomocy siłę pielęgniarską. Przychodnia czynna jest codziennie... Porady i zabiegi są bezpłatne. Ruch chorych w Przychodni w ubiegłym roku stale wzrastał, co jest świadectwem wielkiej potrzeby istnienia Przychodni.

Oprócz siedziby Zarządu Miejskiego miasta Skarżyska-Kamiennej, komornika oraz Sądu Grodzkiego, a na działce Kasy Chorych, w zabudowaniach gospodarczych, oprócz stajni znajdował się jeszcze areszt dla kobiet i mężczyzn. Jak ważnym i palącym problemem w międzywojennym Skarżysku była ochrona zdrowia, niech świadczy wyjątek z protokołu posiedzenia Rady Miejskiej z 31 stycznia 1939 r:

Podstawowym zagadnieniem w dziale zdrowotności publicznej jest kwestia rozpoczęcia budowy wodociągów w celu zaopatrzenia ludności w dobrą wodę. Obecny stan wód studziennych, zwłaszcza w dzielnicy Dolna Kamienna jest przerażający. Stwierdzonym zostało, że nawet w nowo zbudowanych studniach woda zawiera bakterie gnilne i stanowi stałe niebezpieczeństwo wybuchu chorób epidemicznych. Wszelkie półśrodki, dezynfekcje, zamykanie starych studzien i budowa nowych nie rozwiązuje problemu. Wpływa na to przede wszystkim niski stan wód gruntowych, wysoka przepuszczalność gruntu i nieszczelność dołów ustępowych.
 
Drugim zagadnieniem jest nadzór sanitarno-porządkowy. Tak jak w roku ubiegłym dobrano się do szpetoty zewnętrznej w naszym mieście, tak w roku bieżącym należy z całą stanowczością, energią i bezwzględnością zniszczyć zamiłowanie do brudu w podwórkach, mieszkaniach i sklepach. To co się dzieje w niektórych domach i podwórzach przy ul. 3 Maja, Marsz. Piłsudskiego i Wspólnej wykracza daleko poza normalne pojęcie o brudzie, niechlujstwie i nieporządkach. (...)
 
W zakresie lecznictwa miasto o tyle znajduje się w korzystnej sytuacji, że 3 mieszkańców podlega przymusowym ubezpieczeniom. Z pozostałej ilości ambulatorium i lecznictwo miejskie przepuszcza około 500 osób rocznie, głównie z pośród ludności żydowskiej stanowiącej 75% pacjentów. Przy omawianiu lecznictwa koniecznym jest podkreślić żywotność Przychodni Przeciwgruźliczej i przeciw wenerycznej, utrzymywanych częściowo przez Zarząd Miejski zwłaszcza ostatnia jest wielką zdobyczą w ośrodku szczególnie zagrożonym. Na 25.000 mieszkańców bowiem miasta z pobliskiego rejonu aż 1767 osób korzystało z Przychodni przeciw wenerycznej. Do obecnej działalności tej przychodni należy dodać jeszcze akcję uświadamiania i odpowiedniej propagandy.

W 1951 roku powstaje w budynku dawnej Ubezpieczalni Społecznej stacja Pogotowia Ratunkowego. Stacja posiada w tym czasie 3 karetki. Przez ponad 70 lat przeznaczenie budynku pozostawało niezmienne - był on siedzibą najlepszych skarżyskich lekarzy z zakresu różnych specjalizacji medycznych.

Nowy właściciel

Na początku XXI wieku budynek nie remontowany gruntownie od momentu wybudowania, objawiał już wiele oznak zużycia a publiczne władze nie odważyły się podjąć modernizacji. Budynek przeznaczono do sprzedaży w nieogranicznym przetargu.

W dniu 31.12.2004 roku właścicielem budynku została firma Signum Karcz i Dudek Sp.j.

Po wykonaniu ekspertyzy konstruktorskiej i dokumentacji technicznej na przebudowę i modernizację obiektu w połowie 2005 roku rozpoczęto prace remontowe. Wymieniono wszystkie elementy budynku z wyjątkiem fundamentów, murów i stropów, które - co potwierdzała ekspertyza - były w doskonałym stanie. W zaledwie pół roku wygląd budynku zmienił się zasadniczo. Już w grudniu 2005 roku gotowa była elewacja i rozpoczęto prace nad otoczeniem budynku. Dużo dłużej bo ponad rok trwały prace wykończeniowe i adaptacyjne wewnątrz budynku.

Ponowne otwarcie

Po nieco ponad dwóch latach od rozpoczęcia pierwszych prac remontowych na dzień 18.10.2007 roku ustalono datę symbolicznego otwarcia obiektu po remoncie. Cieszy nas to, że w tak doniosłym dla nas wydarzeniu wzięło udział blisko 100 osób.

Dziś siedzibę na terenie EuroCentrum ma wiele firm oraz prywatnych gabinetów lekarskich a praktykę lekarską prowadzi ponad 50 lekarzy różnych specjalności. W budynku mieści się  także “Kuleczkowo” pierwsze i największe w Skarżysku Centrum Zabaw dla Dzieci, w którym można pozostawić dziecko pod profesjonalną opieką podczas wizyty w gabinecie lekarskim.

Zapraszamy do EuroCentrum

Dariusz Dudek - współwłaściciel Signum Karcz i Dudek Sp.j.

Budynek EuroCentrum został generalnie zmodernizowany

W latach 2005-2006 obiekt został poddany kompleksowemu remontowi przez firmę SIGNUM i spełnia on obecnie wszystkie normy europejskie w zakresie funkcjonalności oraz estetyki.

Notebook

Informacje

  • 1
  • 2
Prev Next
Lokal na sprzedaż

Lokal na sprzedaż

Lokal o pow. 157 m2 – na sprzedaż Lokal położony jest na 2 piętrze Centrum w bezpośrednim sąsiedztwie zespołu Specjalistycznych Gabinetów Lekarskich. W budynku znajdują się gabinety lekarskie ok. 40 lekarzy...

Centrum RTG Bezpieczna Radiologia w odnowionych pomieszczeniach

Centrum RTG Bezpieczna Radiologia w odno…

Centrum RTG działa w ramach Przychodni Twoje Gabinety lecz pozostaje niezależną placówkę. Większa powierzchnia i nowa Rejestracja mają na celu zwiększenie komfortu pacjentów.

Z myślą o pacjencie

Z myślą o pacjencie

W odnowionej części EuroCentrum na 1 piętrze powstała nowa przychodnia Twoje Gabinety, w której znaleźć można pomoc wybitnych specjalistów z dziedziny ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU - dr Wojciecha Bandurkę...

Oficjalne otwarcie Euro-Centrum!

Oficjalne otwarcie Euro-Centrum!

Zgromadzeni goście po krótkim przywitaniu przez współwłaściciela EuroCentrum wzięli udział w modlitwie i poświęceniu budynku. Mimo, iż data otwarcia jest przypadkowa ksiądz proboszcz przypomniał, iż wspaniale się złożyło bo właśnie...

Notka biograficzna budynku

Notka biograficzna budynku

Budowa W 1923 r., dzięki staraniom Zarządu Miasta, zorganizowano w Skarżysku Kasę Chorych (Ubezpieczalnię Społeczną), obejmującą zasięgiem działania miasto i okolice. Początkowo jej siedzibę umieszczono w domu przy ul. Nowej (Staszica)...

Plan centrum

Aby ułatwić naszym klientom przemieszczanie się po budynku przygotowaliśmy dokładnie opisane plany naszego budynku.

Zobacz więcej...

Image block

Gabinety lekarskie

  

 

Do wynajęcia wyposażone gabinety lekarskie, które mogą służyć do różnego rodzaju konsultacji specjalistycznych. Znajduje się największym, najstarszym i najbardziej znanym Centrum Medycznym w Skarżysku-Kamiennej przy ul. 1 Maja 65 EuroCentrum na 1 piętrze. Obok funkcjonują gabinety ok. 50 lekarzy różnych specjalizacji, pracownia RTG i USG, laboratorium, apteka, firmy medyczne i niemedyczne itp.

Doskonała lokalizacja, łatwy dojazd i dużo miejsc parkingowych na terenie centrum i w okolicy powoduje, że jest to atrakcyjna oferta dla LEKARZY, REHABILITANTÓW, MASAŻYSTÓW, DIETETYKÓW itp. Lokal posiada łazienkę przystosowaną dla niepełnosprawnych, parking przed i za budynkiem, poczekalnię, część recepcyjną, jest wyposażony w windę i dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Jest możliwość umieszczenia reklamy na witrynie.

Gabinety lekarskie (w pełni wyposażone) - do wynajęcia na godziny.

Zapraszam do współpracy, Telefon: 602684578